Uncategorized

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА ЛЯТО 2024

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА Томболата 1.       Организатор на Томболата е „АКВАРЕЛ“ ООД , гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе № 32 Б“(„Организатор“). 2.       Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Томболата  (наречени тук по-долу „Официални правила“). 3.       Официалните правила ще бъдат публично оповестени …

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА ЛЯТО 2024 Read More »