ДИГИТАЛЕН БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА УЧЕНИКА – FTTR22

ДИГИТАЛЕН БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА УЧЕНИКА – FTTR22

* Корпусът на ученическия дигитален контролен блок е изработен от 1 мм ДКП лист.
* Системата работи с напрежение 220V AC.
* На електрическия вход има автоматичен предпазител 6A.
* Има мембранна клавиатура на корпуса. Има светодиоди, показващи активния пасивен статус, свързан към всеки бутон от клавиатурата.
* Дигиталния блок може да се включва и изключва с бутона за захранване.
* Има 3 IP44 защитени 220V покрити контакта на устройството.
* Има едно AC-DC захранване към устройството.
Захранването разполага с LCD информационен дисплей с подсветка 4×20 символа. Този екран показва стойностите на напрежението и тока на захранващия блок.
* Напрежението в захранването може да се увеличава или намалява в диапазона 0-15V, със стъпки от 0.5V, с бутоните “+” и “-” на мембраната. Изборите се показват на информационния дисплей.
* Изходите за променлив и постоянен ток на електрозахранването ще бъдат защитени от късо съединение.
В случай на късо съединение уредът се предпазва чрез включване на предупредителния светодиод на мембраната.
* Захранването е защитено от прегряване. В случай на прекомерна топлина предупредителният светодиод върху мембраната се включва и устройството се защитава.
* Захранването може да работи 2 часа при пълно натоварване.
* Регулирането на натоварването на захранването е максимум ±75mV в постоянен ток.
* Коефициентът на шум на захранването е максимум 100 mV при постоянен ток.

Галерия със STEM оборудвани класни стаи

STEM Революция
Всички науки, технологии, инженерство и математика (STEM – science, technology, engineering and math) трябва да бъдат изучавани в едно пространство с възможност за разместване. Ние вярваме, че STEM пространствата трябва да насърчават откриването и приключенията, като комбинират някои елементи.
1. Гъвкаво, мобилно STEM оформление.
-Чинове, подредени в различни форми, позволяващи екипна работа.
-Отделни бюра, групирани около мобилен център за ИКТ.
Чудесна идея е да промените нивата с различни модули, за да могат учениците да стоят и работят на височина, която им е подходяща и да се чувстват комфортно. Всички елементи трябва да са мобилни, като ви осигуряват гъвкавост да пренастроите своето STEM пространство, отговаряйки на Наредба за физическата среда.
2. Интегрирана ИКТ технология
Електронните данни могат да бъдат достъпни с натискането на един бутон. Всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
3.Сътрудничество
Позволете на учениците да работят в екип, да поемат отговорност за собственото си обучение. Това увеличава ангажираността в класната стая и насърчава социалните взаимодействия.
4. Организация и съхранение
STEM пространствата се нуждаят от богато оборудване за учениците, като и стените могат да бъдат проектирани с множество елементи. Осигурете лесен достъп по време на урока.
Ако имате зона STEM, която искате да ремонтирате, или искате да създадете такава, можем да Ви помогнем с безплатната консултация.

Свържете се с нас на:

тел.: 0700 89 001

e-mail: akvarel@akvarel-bg.com

www.akvarel.net

Предлаганите от нас продукти за офиса и училището можете да намерите на адрес www.akvarel.bg

Изпратете запитване за продукта