ГЛАВЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА УЧИТЕЛЯ EL3001

ГЛАВЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА УЧИТЕЛЯ EL3001

Панелът е направен от 0,90 мм ДКП ламарина, мрежата е направена със земна връзка. На панела има 220V AC контакт, 220V 32A главен вход V автоматичен предпазител и 220V 16A V автоматичен предпазител отговарящ на броя на ученическите маси. На панела има 0-280V AC цифров волтметър, който показва входното напрежение в мрежата, 0-25А цифров амперметър, който показва общия ток, изтеглен от мрежата, 3 бр. 220V защитени и заземени контакти, 220V 16A газов клапан V автоматик и 1 бутон за аварийно спиране. В горната част на V автоматите има светлинен предупредителен индикатор, който показва енергийния статус. На бюрото на учителя има главен спирателен клапан за вода, който контролира лабораторното водоснабдяване.

Галерия със STEM оборудвани класни стаи

STEM Революция
Всички науки, технологии, инженерство и математика (STEM – science, technology, engineering and math) трябва да бъдат изучавани в едно пространство с възможност за разместване. Ние вярваме, че STEM пространствата трябва да насърчават откриването и приключенията, като комбинират някои елементи.
1. Гъвкаво, мобилно STEM оформление.
-Чинове, подредени в различни форми, позволяващи екипна работа.
-Отделни бюра, групирани около мобилен център за ИКТ.
Чудесна идея е да промените нивата с различни модули, за да могат учениците да стоят и работят на височина, която им е подходяща и да се чувстват комфортно. Всички елементи трябва да са мобилни, като ви осигуряват гъвкавост да пренастроите своето STEM пространство, отговаряйки на Наредба за физическата среда.
2. Интегрирана ИКТ технология
Електронните данни могат да бъдат достъпни с натискането на един бутон. Всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
3.Сътрудничество
Позволете на учениците да работят в екип, да поемат отговорност за собственото си обучение. Това увеличава ангажираността в класната стая и насърчава социалните взаимодействия.
4. Организация и съхранение
STEM пространствата се нуждаят от богато оборудване за учениците, като и стените могат да бъдат проектирани с множество елементи. Осигурете лесен достъп по време на урока.
Ако имате зона STEM, която искате да ремонтирате, или искате да създадете такава, можем да Ви помогнем с безплатната консултация.

Свържете се с нас на:

тел.: 0700 89 001

e-mail: akvarel@akvarel-bg.com

www.akvarel.net

Предлаганите от нас продукти за офиса и училището можете да намерите на адрес www.akvarel.bg

 

Изпратете запитване за продукта