РЕГУЛЯРНО ЗАХРАНВАНЕ F2222

РЕГУЛЯРНО ЗАХРАНВАНЕ F2222

Захранването е 0-15V, 7А АС стъпаловидно и ОС регулируемо. Устройството има светлинен превключвател за включване / изключване и функция за избор на АС-ОС изход. Произведено е с метален корпус и пластмасови крачета. Има наземна връзка. Има цифров волтметър, показващ АС и ОС изход и цифров амперметър, показващ текущите стойности на АС-ОС изход. Защитено от късо съединение на АС и ОС изходите, предпазва се чрез запалване на предупредителния светодиод по време на късо съединение. Когато елиминира състоянието на късо съединение, устройството продължава да работи автоматично. Има защита от прегряване, а на предния панел има индикатор за предупреждение за топлина. В случай на прегряване, устройството се предпазва автоматично. Волтметрите и амперметрите на устройството са калибрирани. Може да работи до 8 часа при пълно натоварване. На устройството има стъпково регулиране на напрежението на изхода АС и чувствително регулиране на напрежението на ОС изхода. То работи прецизно при мрежово напрежение между 1 ЗОV и 240V. Регулирането на натоварването на устройството е + 0,25% + ЗmV.

Галерия със STEM оборудвани класни стаи

STEM Революция
Всички науки, технологии, инженерство и математика (STEM – science, technology, engineering and math) трябва да бъдат изучавани в едно пространство с възможност за разместване. Ние вярваме, че STEM пространствата трябва да насърчават откриването и приключенията, като комбинират някои елементи.
1. Гъвкаво, мобилно STEM оформление.
-Чинове, подредени в различни форми, позволяващи екипна работа.
-Отделни бюра, групирани около мобилен център за ИКТ.
Чудесна идея е да промените нивата с различни модули, за да могат учениците да стоят и работят на височина, която им е подходяща и да се чувстват комфортно. Всички елементи трябва да са мобилни, като ви осигуряват гъвкавост да пренастроите своето STEM пространство, отговаряйки на Наредба за физическата среда.
2. Интегрирана ИКТ технология
Електронните данни могат да бъдат достъпни с натискането на един бутон. Всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
3.Сътрудничество
Позволете на учениците да работят в екип, да поемат отговорност за собственото си обучение. Това увеличава ангажираността в класната стая и насърчава социалните взаимодействия.
4. Организация и съхранение
STEM пространствата се нуждаят от богато оборудване за учениците, като и стените могат да бъдат проектирани с множество елементи. Осигурете лесен достъп по време на урока.
Ако имате зона STEM, която искате да ремонтирате, или искате да създадете такава, можем да Ви помогнем с безплатната консултация.

Свържете се с нас на:

тел.: 0700 89 001

e-mail: akvarel@akvarel-bg.com

www.akvarel.net

Предлаганите от нас продукти за офиса и училището можете да намерите на адрес www.akvarel.bg

Изпратете запитване за продукта