ДИГИТАЛЕН БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА УЧИТЕЛ – FTTR21

ДИГИТАЛЕН БЕЗЖИЧЕН КОНТРОЛЕН БЛОК ЗА УЧИТЕЛ – FTTR21

* Корпусът на учителката дигитален контролен блок е изработен от 1мм стоманена ламарина DKP
* Системата работи с 220V AC напрежение.
* На уреда има превключвател 0-1, който захранва лабораторната система.
* На устройството има светещи ключове, които отварят и затварят изходите за газ и вода.
* Има бутон за аварийно спиране на устройството. При натискане на бутона всички агрегати в лабораторията преминават в аварийно състояние и се изключват сами.
* Има мембранна клавиатура на корпуса.
Има светодиоди, показващи активния пасивен статус, свързан към всеки бутон от клавиатурата.
* Има 3 IP44 защитени 220V покрити контакта на устройството.
* Устройството има едно AC-DC захранване.
Захранването разполага с LCD информационен дисплей с подсветка 4×20 символа. Този екран показва стойностите на напрежението и тока на захранващия блок.
* На мембранната клавиатура на захранващия блок има бутон за избор “AC/DC”.
* Напрежението в захранването може да се увеличава или намалява в диапазона 0-15V, със стъпки от 0.5V, с бутоните “+” и “-” на мембраната.
* Изходите за променлив и постоянен ток на електрозахранването ще бъдат защитени от късо съединение.
В случай на късо съединение уредът се предпазва чрез включване на предупредителния светодиод на мембраната.
* Захранващият блок е защитен от прегряване. В случай на прекомерна топлина предупредителният светодиод на мембраната се включва и устройството се предпазва.
* Захранването може да работи 2 часа при пълно натоварване.
* Регулирането на натоварването на захранването е максимум ±75mV в постоянен ток.
* Коефициентът на шум на захранването е максимум 100 mV при постоянен ток.

Галерия със STEM оборудвани класни стаи

STEM Революция
Всички науки, технологии, инженерство и математика (STEM – science, technology, engineering and math) трябва да бъдат изучавани в едно пространство с възможност за разместване. Ние вярваме, че STEM пространствата трябва да насърчават откриването и приключенията, като комбинират някои елементи.
1. Гъвкаво, мобилно STEM оформление.
-Чинове, подредени в различни форми, позволяващи екипна работа.
-Отделни бюра, групирани около мобилен център за ИКТ.
Чудесна идея е да промените нивата с различни модули, за да могат учениците да стоят и работят на височина, която им е подходяща и да се чувстват комфортно. Всички елементи трябва да са мобилни, като ви осигуряват гъвкавост да пренастроите своето STEM пространство, отговаряйки на Наредба за физическата среда.
2. Интегрирана ИКТ технология
Електронните данни могат да бъдат достъпни с натискането на един бутон. Всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
3.Сътрудничество
Позволете на учениците да работят в екип, да поемат отговорност за собственото си обучение. Това увеличава ангажираността в класната стая и насърчава социалните взаимодействия.
4. Организация и съхранение
STEM пространствата се нуждаят от богато оборудване за учениците, като и стените могат да бъдат проектирани с множество елементи. Осигурете лесен достъп по време на урока.
Ако имате зона STEM, която искате да ремонтирате, или искате да създадете такава, можем да Ви помогнем с безплатната консултация.

Свържете се с нас на:

тел.: 0700 89 001

e-mail: akvarel@akvarel-bg.com

www.akvarel.net

Предлаганите от нас продукти за офиса и училището можете да намерите на адрес www.akvarel.bg

Изпратете запитване за продукта