КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА УЧЕНИКА – ЕДИНИЧЕН FT3100

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ ЗА УЧЕНИКА – ЕДИНИЧЕН FT3100

Основното тяло на контрол панела е с размери 77 х 57 х 31 см, направено е от DKP ламарина. В корпуса има отвори за вентилация. Контролният панел и мивката са едно цяло с размер 31 х 60 х 24 см. Има 220V захранващо напрежение 80W 5 А за ниско напрежение (изходи за захранване 1,5 -3-6-12 V DC и 1,5-3-6-12V АС), 1 брой 0-ЗО V волтметър, 1 брой О -250V волтметър и 1 амперметър с мощност О,5 А върху енергийния блок на ученика. Измервателните уреди имат точност от клас 2,5.
Всички метални части са боядисани с електростатична прахова боя.

Галерия със STEM оборудвани класни стаи

STEM Революция
Всички науки, технологии, инженерство и математика (STEM – science, technology, engineering and math) трябва да бъдат изучавани в едно пространство с възможност за разместване. Ние вярваме, че STEM пространствата трябва да насърчават откриването и приключенията, като комбинират някои елементи.
1. Гъвкаво, мобилно STEM оформление.
-Чинове, подредени в различни форми, позволяващи екипна работа.
-Отделни бюра, групирани около мобилен център за ИКТ.
Чудесна идея е да промените нивата с различни модули, за да могат учениците да стоят и работят на височина, която им е подходяща и да се чувстват комфортно. Всички елементи трябва да са мобилни, като ви осигуряват гъвкавост да пренастроите своето STEM пространство, отговаряйки на Наредба за физическата среда.
2. Интегрирана ИКТ технология
Електронните данни могат да бъдат достъпни с натискането на един бутон. Всички бюра интегрират високите технологии в стаята, създават по-голяма ангажираност на учениците по време на часа чрез иновации, базирани на ИКТ.
3.Сътрудничество
Позволете на учениците да работят в екип, да поемат отговорност за собственото си обучение. Това увеличава ангажираността в класната стая и насърчава социалните взаимодействия.
4. Организация и съхранение
STEM пространствата се нуждаят от богато оборудване за учениците, като и стените могат да бъдат проектирани с множество елементи. Осигурете лесен достъп по време на урока.
Ако имате зона STEM, която искате да ремонтирате, или искате да създадете такава, можем да Ви помогнем с безплатната консултация.

Свържете се с нас на:

тел.: 0700 89 001

e-mail: akvarel@akvarel-bg.com

www.akvarel.net

Предлаганите от нас продукти за офиса и училището можете да намерите на адрес www.akvarel.bg

Изпратете запитване за продукта